UM
ÚČETNICTVÍ A MZDY s.r.o.

Daňové Poradenství

Učetnictví a Mzdy

O Nás

Odkazy

IDEA

Kontakty

Jak Platit Daně

tento web se připravuje

Daňové Poradenství

Poskytneme vám služby minimálně v tomto rozsahu

- odborné daňové, finančně ekonomické a účetní pomoci ve věcech, které s daněmi souvisejí, zejména při vedení účetnictv

- konzultace k záležitostem týkajících se daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty i ostatních daní

- zpracování daňových přiznání a to zejména:

- přiznání k daním z příjmů fyzických nebo právnických osob

- přiznání k dani silniční

- přiznání k dani z nemovitostí, dani z nabyti nemovitých věcí

- přiznání k dani z přidané hodnoty

- v případě vašeho zájmu pravidelné kontroly účetnictví z hlediska účetních a daňových předpisů

- pomoc při přípravě podkladů k auditu

- ekonomické analýzy

- zastupování na finančním úřadě

Učetnictví a Mzdy

Učetnictví

- vedením podvojného účetnictví pro podnikatele i pro neziskové subjekty včetně zpracování dokladové inventury účtů, roční uzávěrky a závěrky

- zpracováním daňové evidence podnikajících fyzických osob

- účetním poradenstvím

- zpracováním záznamní povinnosti plátcům daně z přidané hodnoty

Mzdy

- zpracujeme mzdy vašich zaměstnanců

- zajistíme jejich převod  z důvodu naprostého utajení před vašimi zaměstnanci, kteří by mohli přijít při plnění svých pracovních povinností do styku s

bankovními výpisy ať v listinné či elektronické podobě. Tuto službu poskytujeme tak, že pro každého klienta,

který o tuto službu požádá zřídíme zvláštní bankovní účet u bankovního ústavu, který si klient zvolí. Vlastníky účtu je naše  společnost, ale klient má

spolu s námi podpisová práva z důvodu přehledu, že jím převedená částka na mzdy byla rozeslána

zaměstnancům

- v rámci zpracování mezd poskytujeme služby v oblasti personálního poradenství

- zajišťujeme za naše klienty styk s úřady a zastupujeme je při kontrolách

IDEA

Jsme vlastníky licence software IDEA. Jsme tak o krok napřed před finančními úřady, které ho již začaly masivně využívat. Software IDEA slouží finančním úřadům k detailní analýze vašich účetních dat v rámci kontroly daně z příjmů. Díky němu jsou kontroloři schopni odhalit mnohem více, než při běžných kontrolách. Umí mimo jiné odhalit nesprávné  účetní postupy, za které rádi rozdávají pokuty ve výši až 6% z brutto rozvahové hodnoty aktiv.


Nenechte se zaskočit a buďte o krok napřed s námi a objednejte si analýzu dat u nás dříve, než to udělá finanční úřad. Vyhnete se tím nepříjemným komplikacím v rámci průběhu daňové kontroly, protože je možné vždy nalézt nějaké řešení. A jako bonus máte možnost pro své potřeby zjistit, zda vaše účetní s vámi hraje fér hru.


 Přehled možností IDEA:

- kontrola správnosti celkových součtů

- kontrola úplnosti číselných řad dokladů

- analytický přehled

- kontrola souvztažnosti a odhalení nepovolených účetních operací

- kontrola duplicity, výjimky, statistické vzorky

- analýzy a porovnávání

- kontrola správnosti stanovení základu daně

O Nás

Společnost byla založena 3. 3. 2007 Zdeňkou Bohuslávkovou, daňovou poradkyní, zapsanou v Komoře daňových poradců pod ev. číslem 2548, která vykonává daňové poradenství od roku 1997. Úspěšně podnikala v oblasti vedení účetnictví pro podnikatele i neziskové subjekty od počátku roku 1994. Svojí dlouholetou praxi a zkušenosti přenesla do své nově založené společnosti. Kvalitu naší práce zajišťují zaměstnanci, kteří pro zakladatelku začali pracovat již v roce 1999. Naším cílem je poskytnout vám individuální přístup a komplexní služby. Naše působnost přesahuje hranice Libereckého kraje. Vzdálenost není překážkou. Umíme komunikovat flexibilně. Máme uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu.

Kontakty

Jednatel, daňový poradce
Bohuslávková Zdeňka
email: Bohuslavkova (zavináč) umbo.cz

tel.: +420 602 440 215

Účetnictví a mzdy s.r.o.

sídlo: Dlouhá 17e, Liberec 25, 464 12

provozovna: Letná 618/32a, Liberec 1, 46001

tel.: 485 110 280

Náš zápis v OR

Zakladatelské dokumenty

Všeobecná účetní
Šárka Sokolová
email: Sokolova (zavináč) umbo.cz

tel.: +420 724 153 019

Mzdová účetní
Hloušková Yvetta
email: Hlouskova (zavináč) umbo.cz

tel.: +420 724 153 283

Účetní
Eva Velechovská
email: Velechovska (zavináč) umbo.cz

tel.: +420 603 165 073

Jak Platit Daňe

Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní

Předčíslí daňových účtů, aneb jak správně platit daně:

daň z přidané hodnoty

daň z příjmu právnických osob

daň z příjmu fyzických osob

silniční daň

daň ze závislé činnosti

srážková daň fyzických osob

daň z nabytí nemovitých věcí

daň z nemovitostí

Matriční číslo účtu Finančního úřadu pro Liberecký kraj je 776 28 461.

Pod tento úřad spadají územní pracoviště v Liberci, Jablonci nad Nisou, Tanvaldě, Železném Brodě, Frýdlantě,

České Lípě, Novém Boru, Jilemnici, Semilech, Turnově.

 

Příklad placení daní na jedno z územních pracovišť FÚ pro Liberecký kraj:

odvod DPH:    705-77628461/0710.

daň silniční:    748-77628461/0710.

Mění se pouze předčíslí účtu podle druhu daně. Základ účtu tj. matriční číslo účtu je stejné.

Variabilní symbol pro právnické osoby je jejich IČ, pro fyzické osoby je jejich RČ.

Konstantní symbol je jednotný: 1148

 

705

7704

721

748

713

7720

7691

7755